آشیو برچسب ها:آمورشی

از رئیس جمهور تا مرم عادی؛ هیچ کس به فکر اصلاح نظام آمورشی نیست/ بچه های ما در خطرند

اجازه ندهیم دولتمردان،مجلسیان، رسانه ها،روشنفکران و سایرین نسبت به این موضوع و در واقع نسبت به آینده فرزندان مان بی اعتنا باشند.بچه هایمان در خطرند؛آنها در مقایسه با همسن های خودشان در جهان ناکارآمدتر بار می آیند و آینده را به آنان خواهند باخت.

ادامه مطلب »