آشیو برچسب ها:آموزشوپرورش

توسعه وابسته به تربیت انسان‌های توانمند است اما آموزش‌وپرورش ما به‌دنبال تربیت انسان‌های دانشمند است

دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، ۲۹فروردین۱۳۹۷، در استودیوی الفبای وزارت آموزش‌وپرورش نشست و دربارۀ جایگاه آموزش و پرورش در توسعۀ کشور گفت. روزنامۀ شرق گزارشی از این نشست را در شمارۀ ۳۱۲۷ بازتاب داد که اینک در پایگاه خبری رب بازنشر می‌یابد.

ادامه مطلب »

متن خداحافظی وزیر وزارت آموزش‌وپرورش

در متن خداحافظی دانش‌آشتیانی از وزارت آموزش‌وپرورش آمده است:برای نشاندن آموزش و پرورش به جایگاه مطلوب هنوز راه درازی در پیش رو است. راهی که جز در سایه وفاق ملی و مشارکت آگاهانه نیروهای تاثیرگذار بیرونی و داخلی و یکدل و یکصدا شدن آنها امکانپذیر نیست.

ادامه مطلب »