آشیو برچسب ها:آموزش صحیح آرایش

چند ترفند آرایشی برای تنبل‌های طرفدارِ آرایش

زن ها ۳۳۵ ساعت در سال را صرف رسیدگی به ظاهر خود می کنند، به عبارتی دیگر دو هفته ی کامل در یک سال را مشغول آرایش چهره و آراستن ظاهر خود هستند. اما با چند ترفند می توان این زمان را کاهش داد.

ادامه مطلب »