آشیو برچسب ها:آموزش کارشناس

بسیاری از نیروهای جذب شده سازمان میراث فرهنگی فاقد تخصص هستند

تهران – ایرنا – مدیر مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی گفت: در حالیکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کمبود کارشناس مواجه است، بسیاری از نیروهای جذب شده هیچ تخصصی در این زمینه ندارند و آمار کارمندان و پرسنل این سازمان را بی دلیل افزایش یافته است.

ادامه مطلب »