آشیو برچسب ها:آنابلا

عروسک شرور فیلم آنابلا در قطارهای تایوان

شرکت برادران وارنر پس از این ماجرا عکس مذکور را از صفحات رسانه های اجتماعی خود حذف کرده و گفته اند که این عکس ها توسط شخص ثالث ارائه شده است و کمپانی مستقیم در تولید این عکس ها نقشی نداشته است.

ادامه مطلب »