آشیو برچسب ها:آنتیاکسیدانها

انجام پژوهش‌های نوین روی نقش آنتی‌اکسیدان‌ها در کارکرد مغز

رییس مرکز تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تحقیقات بسیاری بر روی ارتباط ترکیبات آنتی اکسیدان‌ها در کارکرد مغز و اعصاب در کشور انجام شده که نتایج مطلوبی را نیز به همراه داشته است؛ معمولا این نوع تحقیقات کمتر در سایر نقاط دنیا صورت می‌گیرد و ایران در این زمینه گامهای موثری برداشته است.

ادامه مطلب »