آشیو برچسب ها:اختلاط

ریاست دانشگاه ها مسئول اختلاط کلاس دانشجویان روزانه و پولی

معاون آموزشی وزارت علوم درباره اختلاط کلاس های روزانه و پردیس های خودگردان(پردیس های پولی)در برخی دانشگاه ها گفت: تشخیص این موضوع با خود دانشگاه هاست و باید آن را تدبیر کنند.

ادامه مطلب »