آشیو برچسب ها:اخلمد

فعالیت واحدهای غیرمجاز در منطقه گردشگری اخلمد خراسان رضوی

محمد طاهریان مقدم در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه اخلمد، اظهار کرد: منظره طبیعی اخلمد در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و تمامی ساخت و سازهایی که در اطراف این منطقه انجام شده منجر به کاهش دید و لذت بردن از منطقه شده است و ساختمان های رنگارنگ هیچ سنخیتی با بافت منطقه که بافتی تاریخی ...

ادامه مطلب »