آشیو برچسب ها:اداره های ایران

چرا «کاغذبازی» در ایران تمامی ندارد؟

خرید یک دستگاه کپی، اسکن و فکس مدارک برای خانه یا مشتری دائمی دفاتر چاپ و کپی محله بودن طبیعی است. چرا؟ چون شما در ایران زندگی می کنید و برای انجام انواع کنش ها از هویتی گرفته تا مالی و… موظف به ارائه مدارکی هستید که حتی نمی دانید ممکن است چه کمکی به دستگاه ها و سازمان های ...

ادامه مطلب »