آشیو برچسب ها:ازدواج در چین

مقایسه قدرت صاحبخانه شدن در ایران و بقیه نقاط دنیا

می خواهیم کمی معادلات ذهنی شما را به هم بریزیم و واقعیت بسیاری از داستان هایی که در مورد وضع خوب جوانان آن ور آبی می گویند را برای شما افشا کنیم. احتمالا شنیده اید که جوان آن ور آبی وقتی ۱۸ سالش می شود می رود پی زندگی خود و دیگر وابستگی مالی به پدر و مادرشان ندارد. ولی ...

ادامه مطلب »