آشیو برچسب ها:ازسوی

طراحی شناسه فراگیر ۱۶ رقمی ازسوی پلیس مهاجرت

سرگرد داود محمدی (رییس حراست ویژه پلیس مهاجرت و گذرنامه)  گفت: پلیس مهاجرت و گذرنامه به عنوان متولی رسیدگی به امور اتباع خارجی، سیاست تسهیل و تسریع در تردد گردشگران خارجی را در سه مرحله بدو ورود حین ورود و هنگام خروج در دستور کار خود قرار داده است. محمدی در همایش روز جهانی راهنما در موزه دفاع مقدس و ...

ادامه مطلب »