آشیو برچسب ها:اشیای باستانی

انگلستان و هلند مقاصد بعدی اشیای باستانی ایران هستند

تهران- ایرنا- مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی کشور می گوید: «بریتیش میوزیوم» انگلستان در اواخر بهار و موزه تاریخی هلند در اوایل پاییز امسال، میزبان نمایشگاهی از اشیای باستانی ایران خواهند بود.

ادامه مطلب »