آشیو برچسب ها:اصطبل

اصطبل تاریخی روستای ورکانه به بهره برداری می رسد

علی مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی همدان گفت: اصطبل روستای ورکانه یکی از آثار تاریخی استان همدان در روستای ورکانه است و ما معتقدیم که مهمترین راه حفاظت از بناهای تاریخی از جمله آن، بهره برداری از بناست. اگر این کار انجام نشود، حفاظت از بناها نیز سخت است. بنابراین ضرورت داشت که از این بنا حفاظت شده و مورد بهره ...

ادامه مطلب »