آشیو برچسب ها:اصول خوش تیپی

اشتباهاتی که از جذابیت ظاهریتان می‌کاهد

شما مجبور نیستید که ساعات زیادی را در مقابل آینه صرف رسیدگی به ظاهرتان کنید، همین که لباس تان تمیز و فیت تن تان باشد نصف بیشتر راه را رفته اید. تنها نکاتی می مانند که با رعایت آنها می توانید بر جذابیت تان بیافزایید.

ادامه مطلب »