آشیو برچسب ها:افق 1404

لزوم تامین زیرساخت برای پذیرش سالیانه ۲۰ میلیون گردشگر در افق ۱۴۰۴

تهران- ایرنا- رییس انجمن دوستی ایران و چین از برنامه ریزی ایران برای جذب سالیانه ۲۰ میلیون نفر گردشگر در افق ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: برای تحقق این رقم، تامین و توسعه زیرساخت هایی مانند حمل و نقل بار و مسافر، رستوران های بین راهی و ارتقای کیفیت خدمات ضروری است.

ادامه مطلب »