آشیو برچسب ها:اقتصاد بازار در برابر اقتصاد سازمان

مکتب رفتارگرایی؛ تمرکز زیاد بر افراد؟

خلاصه این مکتب در یک جمله: ما به اندازه کافی باهوش نیستیم، بنابراین نیاز داریم عامدانه آزادیِ انتخاب خودمان را از طریق قواعد محدود کنیم. مکتب رفتارگرایی به این دلیل این گونه نامیده می شود که می کوشد رفتارهای انسانی را آن گونه که واقعا هستند مدل سازی کند و این فرض غالب نئوکلاسیکی را رد می کند که انسان ...

ادامه مطلب »