آشیو برچسب ها:اقلیت های مذهبی

جایگاه اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اِعمال می‌کند».

ادامه مطلب »