آشیو برچسب ها:شکافها

قرارداد اجتماعی و آغاز شکاف‌ها در جامعه ایرانی

تا قبل از ورود به قرن بیستم، شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ایران چندان پیچیده نبود. جامعه‌ای کم و بیش عقب مانده، فقیر و بی‌سواد، با اقتصادی معیشت محور و نه تولید محور و عملا منتزع و برکنده از جهان پیرامون و تحولات آن.

ادامه مطلب »