آشیو برچسب ها:039آب039

'آب' در ایران قربانی 'نان' شده است

کاوه مدنی در چهارمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین در زنجان، افزود: هر تصمیم کلانی که در کشور می گیریم باید توجیه اقتصادی داشته باشد.  این توجیه در حوزه زیست محیطی هم ضروری است و نباید محیط زیست فدای سایر بخش ها شود. تغییرات اقلیمی در جهان یک پدیده انسانی و محصول پیشرفت جوامع است. باید بین ...

ادامه مطلب »