آشیو برچسب ها:039آخیر

نوید بهار در آیین سنتی 'آخیر چرشنبه'

مراغه – ایرنا – آیین های سنتی ‘آخیر چرشنبه'(چهارشنبه آخر سال) در مراغه که میراثی از فرهنگ و تمدن غنی آذربایجان است، همچنان در گوشه و کنار این دیار و همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال انجام می شود.

ادامه مطلب »