آشیو برچسب ها:100میلیارد

اختصاص ۱۰۰میلیارد ریال به هر یک از جزیره های هرمزگان

تهران – ایرنا – رئیس جمهوری در راستای ۷۰ محور پیشنهادی وزیر کشور برای توسعه جزایر هرمزگان، اعلام کرد: دستور داده ام پیشنهادهای این حوزه عملیاتی شود و در این زمینه ۱۰۰ میلیارد ریال به هر یک از جزیره های هرمزگان از سوی دولت اختصاص یابد.

ادامه مطلب »