آشیو برچسب ها:10bشهر

۱۰bشهر بحرانی جهان از منظر آلودگی نوری و جایگاه کلانشهرهای ایرانی!

سلامت نیوز-*محمد درویش: مقدار نور مصنوعی سالانه به طور پیوسته و یکنواخت در سراسر دنیا در حال افزایش است. موضوعی که شاید برای مردم ساکن در برخی مناطق کشورهایی چون افغانستان یا روستاهایی دورافتاده در آفریقا و شبه قاره هند که اخیراً برای نخستین بار به برق دسترسی پیدا کرده اند، دلیلی برای جشن و شادی باشد؛ اما به همین ...

ادامه مطلب »