آشیو برچسب ها:11 سپتامبر

بنای یادبود قربانیان یازده سپتامبر

«ما هرگز فراموش نخواهیم کرد.» این عبارتی است که بار‌ها و بار‌ها از زمان حمله یازده سپتامبر در نیویورک سیتی تکرار شده است. بااین حال این یادبود عظیم که در سواحل نیوجرسی بنا شده تقریبا فراموش شده است.

ادامه مطلب »

۱۱ سپتامبر؛ شانزده سال بعد …

یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱، مسیر تاریخ در خاورمیانه را تغییر داد؛ این در حالی بود که «اتفاق بزرگ» در غربی‌ترین کشور دنیا افتاد! تحقیقات درباره عوامل و آمران حادثه هنوز هم به نتیجه نرسیده و همه چیز مبهم است.

ادامه مطلب »