آشیو برچسب ها:vSphere

آشنایی با دوره اصول امنیتی vSphere

در این دوره یاد می گیریم که چگونه محیط مجازی را امن کنیم ،با Best Practice ها آشنا می شویم و فاکتورهای زیر را به به تفصیل بررسی کرده و به طور کامل در کارگاه کاریار ارقام به صورت عملی انجام خواهیم داد :

ادامه مطلب »